Dizi.nl || Dizi Indir, Tek Link Dizi Indir

Bamteli

Bamteli (25.01.2010)

Fedakârlık Ya Hû!.. Soru: Geçenlerde “Fedakârlık ya Hû!..” buyurdunuz; sonra kendi hattınızla da yazdığınız bu cümle levha yapılıp asıldı. Size bu sözü söylettiren mülahazalar nelerdir; fedakârlık ifadesiyle hangi hususları kastediyorsunuz? İman hizmeti yolunda yapılanları fedakârlık olarak mı yoksa mesuliyet şeklinde mi değerlendirmek gerekir? -İman ve İslam’dan bütün mü’minler sorumludur; iman esaslarını bütünüyle kabul etme ve […]

Bamteli (18.01.2010)

Pişmanlık, Tevbe, Endişe ve Ümit Soru: Hâl-i hazırda mücrim ve gelgitler yaşayan bir insanın –şayet menkıbesi doğruysa– Fudayl İbn Iyaz hazretleri gibi ya da bazı büyüklerin hayatlarında anlatıldığı şekliyle şok bir hadise neticesinde inayetin ziyadesine mazhar olacağını ve istikameti bulacağını düşünmesi doğru mudur? Böyle bir mülahazanın dengesi hangi hususlara bağlıdır? -Tasavvufun daha adı yokken onu […]

Bamteli (11.01.2010)

Vesvese ve Kurtulma Yolları <b>Soru: Vesvesenin çeşitlerinden biri olan, “amelin en iyi suretini araştırmakta neş’et eden vesvese” bazı müminlere dini âdeta yaşanmaz kılıyor. Doğru ibadet etme noktasındaki hassasiyet ile vesvese arasındaki çizgi nasıl olmalıdır? Bu türlü vesveselerden kurtulmanın vesileleri nelerdir? -Öteden beri insanlar çeşit çeşit vesveselere mübtela olmaktadırlar. Bazen Zât-ı ulûhiyetle alâkalı vesveseler de vaki […]